امام مایه ی حیات
32 بازدید
تاریخ ارائه : 10/21/2012 11:50:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

بسمه تعالی

درنوشتار قبل درمورد یکی از نعمت های الهی که درسوره مبارکه ملک،خداوند تبارک و تعالی در این سوره ذکر فرموده بودند،مقدار کمی توضیح دادیم. ادامه مطلب

خداوند تبارک وتعالی که مثال آب را آورد،باید ببینیم که در آب چه خصوصیاتی است و خداوند تبارک و تعالی چه منظوری دارد؟

در آب می توان این خصوصیات را فهمید که عبارتنداز: 1-اینکه زندگی انسان به وجود آب بستگی دارد و اگر آب نباشد، نمی تواند زندگی جسمانی خود را ادامه دهد.به همین سان، زندگی جسمانی و روحانی انسان،هردو، به وجود امام علیه السلام بستگی داردو دلیل آن هم این روایت که فرمودند: لو بقیت الارض بغیر امام،لساخت.

2-همان طور که آب از مواهب خدای تبارک وتعالی است و دست بشر هیچ گونه نقشی در ایجاد آن ندارد،امام نیز از نعمت هایی است که خداوند آن را بر انسان تفضل فرموده و آدمی را در تعیین و نصب او هیچ گونه دخالت و اثری نیست.

3-آب ماده ای است که انسان به وسیله ی آن پلیدهای جسمانی و نجاست های ظاهری خویش را می شوید و پاک می کند و امام همان است که انسان از طریق او پروردگار ش را می شناسد و احکام قرآن و شریعتش رامی  آموزد و بدین وسیله از پلیدی ها و رذایل شرک و جهل،تطهیر و رها می گردد.

4-آبی که در دل زمین است، نقش عمده ای در ثبات و پیش روی آن دارد و بر مبنای نظام دقیق و برنامه ی معینی در حرکت زمین موثر است.امام نیز -که انسان ها ، بلکه تمامی موجودات، از او استفاده می کنند-چنین است.گرچه پشت ابرهای غیبت مخفی باشد، زیرا او واسطه ی نزول فیض از سوی خالق متعال به تمامی مخلوقات است.

5-همان طور که در موقع فقدان آب،آدمی به جست و جوی آن بر می خیزد و چاهها حفر می کندو...چون زندگی جسمانی او بدان وابسته است-همین طور لازم است به جستو جوی امام برخیزد و برای تقرب به ساحت او و شرف یابی به دیدار او و استفاده از محضر مقدسش و فراهم سازی زمینه برای حکومتش و اقامه عدل و داد در زمین تلاش کند که زندگی سعادتمندانه و خوش و راحت، بی قسط و عدل میسر نیست.

انشاء الله در